Wetensch. naam: Chelone obliqua 'Alba'


© 2014   jp@webborculo

Kwekerij Schuurman Historie Planten Pompoenen Plantenziekten Nevenproducten Contact

KvK nr.: 28417658


Plantenziekten


Bestrijding
Het leliehaantje is middels biologische en chemische spuitmiddelen preventief te bestrijden als de eitjes nog niet uitgekomen zijn in het vroege voorjaar. Als dit stadium al gepasseerd is kunnen de kevers en larven handmatig verwijderd worden.


Echte meeldauw
Beschrijving
Echte meeldauw is een schimmel en vormt zich op de bovenzijde van het blad, de bloemknop-

pen of het fruit. Hierop ontstaan witte meelachtige vlekken die later kunnen verkleuren naar

bruin. Bij sterke aantasting ontstaat een groeistilstand, waarbij de bladeren zich om kunnen

krullen. Zeer sterk geïnfecteerde delen kunnen hierdoor afsterven. Echte meeldauw noemt men

ook wel mooi weer schimmel, want het ontwikkeld zich snel bij droog en warm weer.
Bestrijding
Echte meeldauw is te bestrijden met biologische en chemische spuitmiddelen.

Valse meeldauw
Beschrijving
Valse meeldauw is een schimmel die lijkt op de echte meeldauw. Het grote verschil is dat

valse meeldauw zich op de onderzijde van het blad bevindt. De pluizige schimmelgroei bevindt

zich aan de onderzijde van het blad, maar door verkleuring van het blad is dit aan de boven-

zijde goed zichtbaar. Valse meeldauw ontstaat vaak bij jonge planten die in een vochtige om-

geving staan.
Infectie van beplanting ontstaat als het blad erg lang nat blijft. Als geïnfecteerd blad afsterft

komt de schimmel in de grond, wat toekomstige infecties mogelijk maakt.

Bestrijding
Valse meeldauw kan bestreden worden met biologische en chemische spuitmiddelen. Bij eerste symptomen van infectie is het raadzaam het blad te verwijderen en af te voeren in de afvalcontainer.


Mos in het gazon
Beschrijving
Mos in het gazon is voor veel mensen een doorn in het oog. Het wordt veroorzaakt door te weinig bemesting, een te hoge zuurgraad, gebruik van chemische producten en kunstmest, gebruik van gewone compost, het tekort maaien van het gazon of het gazon ligt in de schaduw.
Kortom er zijn heel veel redenen en aanleidingen waarom er mos groeit in het gazon.

Bestrijding
Mos kan bestreden worden met tal van methoden: Kalk strooien, verticuteren, speciale meststoffen, opnieuw inzaaien, het strooien van cocopeat en wat men nog meer bedenkt.
Het beste wat ik kan aanraden is gewoon te accepteren dat er mos groeit in het gazon en op een normale wijze het gazon maaien, bemesten en kalken. Acceptatie voorkomt een hoop ergernis en mos kan best heel mooi zijn als je het leert te waarderen!

Roest
Beschrijving
Roest wordt veroorzaakt door schimmels die voornamelijk het blad, maar ook andere planten-

delen infecteren. De roestbruine, oranje naar bruin verkleurende vlekjes bevinden zich aan de

onderzijde van het blad of stengel. Delen die aangetast zijn kunnen misvormd raken of

vroegtijdig afvallen.
Bestrijding
Roest is te bestrijden met biologische en chemische spuitmiddelen. Tevens is het goed om

aangetaste plantendelen te verwijderen en weg te gooien. Doe dit niet in de compostbak om

verdere verspreiding te voorkomen.<Vervolg>